Pleegde imam Grote Moskee meineed?

 Pleegde imam Grote Moskee meineed? De onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart zal de verklaringen van de imam van de Grote Moskee in Brussel niet zomaar laten passeren. De imam verklaarde onder ede onder meer dat geen enkele Syriëstrijder ooit bij hem in het Islamitisch en Cultureel Centrum van België (ICCB) zou gestudeerd hebben. Die bewering blijkt echter niet te kloppen.

‘Onze islam is een gematigde islam. Wij zijn niet wahabitisch, noch salafistisch’, zei Mohamed Galaye N’Diaye maandag in de onderzoekscommissie. Volgens hem zijn de Grote Moskee en het Islamitisch Cultureel Centrum (ICC) bondgenoten in de strijd tegen de radicalisering. ‘Er is geen enkele Syriëstrijder die bij ons studeert. Die jongeren komen ook niet bij ons aankloppen. Als dat toch zou gebeuren, zeggen we dat ze niet moeten vertrekken’, klonk het.

Nochtans blijkt uit gerechtelijke documenten dat zeker één bekeerlinge die in 2013 naar Syrië afreisde, in het ICCB aan het Jubelpark lessen in de islam kreeg. Volgens het Ocad-rapport over het salafistische wahabisme dat vorige week in De Standaard uitlekte, volgde ook de salafistische prediker Iliass Azaouaj cursussen in het ICCB en twee andere salafistische moskeeën in Brussel. Ook Azouaj vertrok naar Syrië.

Commissie zal bijkomende vragen stellen

Commissievoorzitter Patrick Dewael reageerde vanmorgen verontwaardigd op de verklaringen van N’Diaye. ‘Het beeld dat de imam schetste van de moskee strookt niet met andere getuigenissen in de commissie, onder meer van de Staatsveiligheid of het OCAD. In tegenstelling tot wat de imam beweerde, hebben er bijvoorbeeld wel Syriëstrijders islamonderwijs gevolgd in de Grote Moskee’, aldus Dewael.

De commissie laat het daar niet bij. Dewael zal het ICC en de Grote Moskee ook aanschrijven ‘met een aantal concrete vragen waarop de commissie een helder en transparant antwoord verwacht’. ‘Indien het ICC weigert iemand af te vaardigen die afdoende kan antwoorden, zal voorzitter Dewael niet nalaten om de verantwoordelijken te dagvaarden of documenten in beslag te laten nemen, zoals de wet op het parlementair onderzoek mogelijk maakt’, luidt het nog.

‘Strafbaar feit’

Kamerfractieleider Peter De Roover (N-VA) vraagt om de notulen van de getuigenis van de imam van de Brusselse Grote Moskee te vergelijken met het OCAD-rapport over het salafisme en wahabisme.

‘Indien uit het onderzoek zou blijken dat N’Diaye voor de parlementaire onderzoekscommissie effectief gelogen heeft onder ede, moet daar het passende gevolg aan gegeven worden aangezien hij dan een strafbaar feit heeft gepleegd’, aldus de fractieleider van de N-VA.